خازنی سه سیمه

محصول شماره 14
محصول شماره 14

Features Stapler has 20 sheet stapling capacity; opens for tacking Specialized inner rail provides .....

1,000
محصول شماره 15
محصول شماره 15

Features Weighted, nonskid base for one-hand dispensing. Designed to hold tapes up to 1,500 Inches .....

2,000
محصول شماره 19
محصول شماره 19

Features Weighted, nonskid base for one-hand dispensing. Designed to hold tapes up to 1,500 Inches .....

500
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)